Kontakt

Klub Sportowy „Sulek” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Dzierżoniowie
os. Błękitne 25
58-200 Dzierżoniów
telefon kontaktowy: 793 65 12 57,
e-mail: klubsulek@gmail.com
Regon 021512488  NIP 8822108503

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie
nr konta 86 9527 0007 0043 1123 2000 0001