Bożena Dziub – Wychowawca

Bożena Dziub

 

Nauczyciel SP 5 w Dzierżoniowie
tel. 604-107-714

  • mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
  • wychowawca świetlicy szkolnej w SP5 w Dzierżoniowie
  • absolwentka studiów podyplomowych kierunek ARTETERAPIA
  • ukończone kursy w zakresie tańca nowoczesnego
  • kurs choreoterapii
  • kurs ruch przy muzyce
  • prowadzi szkolne koło taneczne, zajęcia
    z baletu w Spółdzielni Mieszkaniowej, a  także taniec nowoczesny z elementami choreoterapii w TPD w Dzierżoniowie.